Visi Misi Sekolah

VISI, MISI DAN MATLAMAT
SMK Pendang Menjadi Sekolah Cemerlang
Negeri Kedah Menjelang 2010
MISI
SMK PENDANG AKAN BERUSAHA UNTUK
• Memantapkan corak kepimpinan dan pengurusan sekolah
• Memantapkan budaya kerja cemerlang warga sekolah
•Melahirkan pelajar cemerlang dalam kurikulum dan kokurikulum
• Melahirkan pelajar berakhlak mulia, berketerampilan dan mempunyai jati diri
• Mewujudkan prasarana dan persekitaran kondusif
• Mengukuhkan perpaduan dan pemuafakatan setempat
MATLAMAT
Matlamat pendidikan menengah adalah untuk memperkembangkan
potensi individu secara seimbang dan bersepadu meliputi
aspek-aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani
bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis dan berakhlak mulia.
TEMA SEKOLAH
CEMERLANG DI DUNIA BAHAGIA DI AKHIRAT